Відомість про результати іспитів у Спільній юнацькій школі. Березень 1922 р.

Відомість про результати іспитів у Спільній юнацькій школі. Березень 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 295. Арк. 9зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту