Список адрес міжнародних допомогових організацій у Польщі. 1922 р.

Список адрес міжнародних допомогових організацій у Польщі. 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3324. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 8зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту