Повідомлення Центрального союзу українського студентства про Дні Жалоби у Празі та Подєбрадах. [Травень 1926 р.].

Повідомлення Центрального союзу українського студентства про Дні Жалоби у Празі та Подєбрадах. [Травень 1926 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 96. Арк. 8

Leave a Comment