Голова Директорії і Головний отаман військ УНР Симон Петлюра. Поштова листівка.

Голова Директорії і Головний отаман військ УНР Симон Петлюра. Поштова листівка.

ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 20

Leave a Comment

Перейти до вмісту