Підписний лист пожертв Комітету допомоги голодуючим в Україні у м. Берліні, зібраних Є. Онацьким. 10 грудня 1922 р.

Підписний лист пожертв Комітету допомоги голодуючим в Україні у м. Берліні, зібраних Є. Онацьким. 10 грудня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 4427. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту