Національний герб Війська Запорозького (Гетьманської України), зображений на проекті прапора Лубенського полку. 1758 р.

Національний герб Війська Запорозького (Гетьманської України), зображений на проекті прапора Лубенського полку. 1758 р.

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 1825, арк. 4.

Leave a Comment

Перейти до вмісту