Повідомлення Відділу охорони пам’яток старовини і мистецтва до канцелярії Директорії про існування відділів охорони пам’яток старовини й мистецтва та роботу по організації національних музею, архіву і бібліотеки. 3 січня 1919 р.

Повідомлення Відділу охорони пам’яток старовини і мистецтва до канцелярії Директорії про існування відділів охорони пам’яток старовини й мистецтва та роботу по організації національних музею, архіву і бібліотеки. 3 січня 1919 р.

ЦДАВО України, ф. 3689, оп. 1, спр. 14, арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту