Журнал засідання Комісії по роботі над законопроектом про заснування Української академії наук у Києві. 3 серпня 1918 р.

Журнал засідання Комісії по роботі над законопроектом про заснування Української академії наук у Києві. 3 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 81

Leave a Comment

Перейти до вмісту