Моноплан №1 системи Ф.Ф. Терещенка. 1909 р.

Моноплан №1 системи Ф.Ф. Терещенка. 1909 р.

ЦДІАК України. Ф. 830. Оп. 1. Спр. 1665. Арк. 1зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту