19-1-16-33_-10_1.jpg

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 33-а. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту