19-1-22-3555-091.jpg

Українсько-американська програма «Сприяння сталому розвиткові». Про капітальні кошти водоканалів. (Робоча група з питань міського водопостачання та стічних вод).
9 липня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3555. Арк. 91 - 93.

Leave a Comment

Перейти до вмісту