З журналу засідань Ради Народних Міністрів про порядок надання грошової допомоги міністрам, виконуючим обов’язки міністрів і товаришам міністрів, які виходять у відставку “з приводу кризи кабінету по політичним причинам”. 11 лютого 1919 р.

З журналу засідань Ради Народних Міністрів про порядок надання грошової допомоги міністрам, виконуючим обов’язки міністрів і товаришам міністрів, які виходять у відставку “з приводу кризи кабінету по політичним причинам”. 11 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 83 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту