Листи директора канцелярії Державного контролю УНР та начальника Головного управління Генерального штабу УНР до Державної канцелярії УНР про підписання тексту Урочистої обітниці на вірність УНР усіма підлеглими урядовцями. 24, 26 жовтня 1919 р.

Листи директора канцелярії Державного контролю УНР та начальника Головного управління Генерального штабу УНР до Державної канцелярії УНР про підписання тексту Урочистої обітниці на вірність УНР усіма підлеглими урядовцями. 24, 26 жовтня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 290. Арк. 262

Leave a Comment