Ескіз мініатюри до Залізного Хреста “За Зимовий похід і бої” для ношення на цивільному одязі. 1922 р.

Ескіз мініатюри до Залізного Хреста “За Зимовий похід і бої” для ношення на цивільному одязі. 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 81. Арк. 7

Leave a Comment