19-1075-3-3-12

19-1075-3-3-12

Про законопроєкт щодо грошової нагороди старшин та козаків армії М. Омеляновича-Павленка та клопотання перед Головним Отаманом військ УНР С. Петлюрою про розгляд Статуту ордену. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 7 червня 1920 р.
ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 3. Спр. 3. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту