Відозва Директорії УНР до селян про обрання складу нового уряду та дотримання порядку. 21 листопада 1918 р.

Відозва Директорії УНР до селян про обрання складу нового уряду та дотримання порядку. 21 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 1

Leave a Comment