Наказ по Військовому генеральному секретарству УНР ч. 105 про форму Українського народного війська. 28 грудня 1917 р.

Наказ по Військовому генеральному секретарству УНР ч. 105 про форму Українського народного війська. 28 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 1 а. Арк. 30 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту