Посвідчення Отамана Генерального штабу А. Ерлього, призначеного представником Начальної команди Галицької Армії в Комісії Союзних держав. 25 лютого 1919 р.

Посвідчення Отамана Генерального штабу А. Ерлього, призначеного представником Начальної команди Галицької Армії в Комісії Союзних держав. 25 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 85

Leave a Comment

Перейти до вмісту