Повідомлення з бюлетеня „Ukrainian bureau“ про видання книги Е. Амменде „Людське життя в Росії“. 14 серпня 1936 р.

Повідомлення з бюлетеня „Ukrainian bureau“ про видання книги Е. Амменде „Людське життя в Росії“. 14 серпня 1936 р.

ЦДАВО України, ф. 3528, оп. 1, спр. 11, арк. 24

Leave a Comment