Перепустка за кордон, видана полковнику Г. Ціріцу Державним секретаріатом закордонних справ ЗОУНР у Станіславові. 2 травня 1919 р.

Перепустка за кордон, видана полковнику Г. Ціріцу Державним секретаріатом закордонних справ ЗОУНР у Станіславові. 2 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 1012. Арк. 350

Leave a Comment

Перейти до вмісту