Про поточні завдання частинам. З наказу по Запорізькій збірній дивізії Дієвої армії УНР. 25 березня 1920 р.

Про поточні завдання частинам. З наказу по Запорізькій збірній дивізії Дієвої армії УНР. 25 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 46

Leave a Comment

Перейти до вмісту