Групове фото. Громадський діяч, музеєзнавець, архівіст Михайло Обідний (перший ліворуч), український балетмейстер, хореограф, актор Василь Авраменко (другий праворуч), український громадський діяч, благодійник, меценат, видавець Євген Чикаленко (перший праворуч). 21 жовтня 1925 р., Подєбради.

Групове фото. Громадський діяч, музеєзнавець, архівіст Михайло Обідний (перший ліворуч), український балетмейстер, хореограф, актор Василь Авраменко (другий праворуч), український громадський діяч, благодійник, меценат, видавець Євген Чикаленко (перший праворуч). 21 жовтня 1925 р., Подєбради.

ЦДАВО України. Ф. 3504. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту