Лист Ольги Кобилянської до Микити Шаповала. 31 травня 1922 р.

Лист Ольги Кобилянської до Микити Шаповала. 31 травня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3563. Оп. 1. Спр. 169. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту