Український артист, балетмейстер Василь Авраменко. Серія листівок накладом Школи Українських національних танців у Торонто. Не раніше 1926 р.

Український артист, балетмейстер Василь Авраменко. Серія листівок накладом Школи Українських національних танців у Торонто. Не раніше 1926 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 359. Арк. 66

Leave a Comment

Перейти до вмісту