Карта радіаційного стану на території Київської області. 1991 р.

Карта радіаційного стану на території Київської області. 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 14. Арк. 102А

Leave a Comment

Перейти до вмісту