19-4778-3-37-042_1.jpg

Лист Державного комітету Української РСР по екології і раціональному природокористуванню до Деркомчорнобилю щодо недоцільного використання хімічних засобів захисту рослин в зоні посиленого радіоекологічного контролю. 8 травня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 37. Арк. 42.

Leave a Comment

Перейти до вмісту