Указ Президента України Л. Кравчука № 124/92 «Про заснування Академії педагогічних наук України». 4 березня 1992 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 124/92 «Про заснування Академії педагогічних наук України». 4 березня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 41. Арк. 159

Leave a Comment

Перейти до вмісту