Лист голови Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” В. Казмірука до голови Київської міської державної адміністрації Косаківського Л. Г. з проханням прискорити вирішення питання про виділення приміщення для розміщення служб Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення”. 29 жовтня 1993 р.

Лист голови Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” В. Казмірука до голови Київської міської державної адміністрації Косаківського Л. Г. з проханням прискорити вирішення питання про виділення приміщення для розміщення служб Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення”. 29 жовтня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 5

Leave a Comment