Телеграма Ямпільського повітового комісара Подільському губернському комісару про допомогу у разі нападу більшовиків на м. Ямпіль. 22 грудня 1917 р.

Телеграма Ямпільського повітового комісара Подільському губернському комісару про допомогу у разі нападу більшовиків на м. Ямпіль. 22 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 628, оп. 1, спр. 12, арк. 43

Leave a Comment

Перейти до вмісту