Закон Української Держави про відкриття кредиту Міністерству продовольчих справ на відновлення сільськогосподарського машинобудування. 25 травня 1918 р.

Закон Української Держави про відкриття кредиту Міністерству продовольчих справ на відновлення сільськогосподарського машинобудування. 25 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 201. Арк. 2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту