Розписка Керуючого справами Департаменту Православної церкви Міністерства ісповідань УНР Ю. Грох-Грохольського про отримання від І. Огієнка 30-ти примірників Служби Божої для направлення їх слухачам Пастирських українських православних курсів у Каліші. 19 квітня 1922 р.

Розписка Керуючого справами Департаменту Православної церкви Міністерства ісповідань УНР Ю. Грох-Грохольського про отримання від І. Огієнка 30-ти примірників Служби Божої для направлення їх слухачам Пастирських українських православних курсів у Каліші. 19 квітня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 3. Спр. 8. Арк. 28

Leave a Comment