Звернення Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР до Українського національного конгресу парламентарів із закликом зректися політичних ворогувань і згуртуватися навколо Уряду УНР задля оборони прав Українського народу на міжнародній арені. 16 лютого 1922 р.

Звернення Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР до Українського національного конгресу парламентарів із закликом зректися політичних ворогувань і згуртуватися навколо Уряду УНР задля оборони прав Українського народу на міжнародній арені. 16 лютого 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту