Стаття «Президент Масарик серед українців», надрукована в газеті «Український голос». 20 травня 1923 р.

Стаття «Президент Масарик серед українців», надрукована в газеті «Український голос». 20 травня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 133. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту