Лист Українського громадського видавничого фонду Видавництву «Українська мистецька накладня» із запрошенням взяти участь у першій Виставці українських друків і книжкової графіки в Празі. . Не пізніше 20 лютого 1924 р.

Лист Українського громадського видавничого фонду Видавництву «Українська мистецька накладня» із запрошенням взяти участь у першій Виставці українських друків і книжкової графіки в Празі. . Не пізніше 20 лютого 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 75

Leave a Comment

Перейти до вмісту