Розписка скарбника Комітету допомоги біженцям з України К. Цурканова про отримання грошей від голови Комітету М. Шаповала, які зібрані за ініціативою Українського громадського комітету в Чехії серед студентів та професорів Української господарської академії в Подєбрадах. 13 листопада 1922 р.

Розписка скарбника Комітету допомоги біженцям з України К. Цурканова про отримання грошей від голови Комітету М. Шаповала, які зібрані за ініціативою Українського громадського комітету в Чехії серед студентів та професорів Української господарської академії в Подєбрадах. 13 листопада 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3990. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту