Лист Головного архівного управління до Іспарту КП(б)У про сприяння в наданні приміщення колишньої консисторії для установ Головарху та Центрального архіву революції, який планувалося створити. 22 жовтня 1921 р.

Лист Головного архівного управління до Іспарту КП(б)У про сприяння в наданні приміщення колишньої консисторії для установ Головарху та Центрального архіву революції, який планувалося створити. 22 жовтня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 13. Оригінал. Рукопис.

Leave a Comment

Перейти до вмісту