З протоколу засідання Генерального секретаріату про обговорення й прийняття кандидатури генерала П. Скоропадського на Командувача Київським військовим округом. 9 жовтня 1917 р.

З протоколу засідання Генерального секретаріату про обговорення й прийняття кандидатури генерала П. Скоропадського на Командувача Київським військовим округом. 9 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1. Арк. 31

Leave a Comment

Перейти до вмісту