Прохання професора І. Огієнка до Патріарха Царгородського благословити Автокефальну Українську Церкву. [1921-1922 рр.].

Прохання професора І. Огієнка до Патріарха Царгородського благословити Автокефальну Українську Церкву. [1921-1922 рр.].

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 3. Спр. 8. Арк. 66

Leave a Comment

Перейти до вмісту