Звернення Комітету Національного фонду при Українській Центральній Раді із закликом жертвувати одноденний заробіток на розбудову України. Травень 1917 р.

Звернення Комітету Національного фонду при Українській Центральній Раді із закликом жертвувати одноденний заробіток на розбудову України. Травень 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 77, арк. 66

Leave a Comment