Переклад статті про виступ Української республіканської капели у Франції, надрукованої в часопису “Le Temps”. 1 березня 1921 р.

Переклад статті про виступ Української республіканської капели у Франції, надрукованої в часопису “Le Temps”. 1 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 65

Leave a Comment

Перейти до вмісту