Заява представників новоствореного Союзу українських видавництв за кордоном («Книгоспілка», «Вернигора», «Українське видавництво в Катеринославі» та ін.) Міністру народної освіти УНР [Петру Холодному] про об’єднання видавництв з метою координації та поширення видавничої справи і перенаправлення коштів у розпорядження Союзу. 27 жовтня 1920 р.

Заява представників новоствореного Союзу українських видавництв за кордоном («Книгоспілка», «Вернигора», «Українське видавництво в Катеринославі» та ін.) Міністру народної освіти УНР [Петру Холодному] про об’єднання видавництв з метою координації та поширення видавничої справи і перенаправлення коштів у розпорядження Союзу. 27 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2582. Оп. 2. Спр. 142. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту