Викладачі та студенти Української господарської академії в ЧСР. 19 березня 1923 р.

Викладачі та студенти Української господарської академії в ЧСР. 19 березня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 2. Спр. 6. Арк. 20

Leave a Comment

Перейти до вмісту