Статут Великого князівства Литовського (ІІ-й Статут). 1566 р.

Статут Великого князівства Литовського (ІІ-й Статут). 1566 р.

ЦДІАК України, ф. 250, оп. 3, спр. 34, арк. 14 зв.–15. Мова польська. Копія рукописна [XVIII ст.].

Leave a Comment

Перейти до вмісту