Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про ратифікацію Всесвітньої Конвенції, виконавчого Регламенту до Всесвітньої Поштової Конвенції, постанов, що відносяться до перевозки листовної кореспонденції повітряним шляхом, Угоди про обмін листів і ящиків з об’явленою цінністю». 18 лютого 1949 р.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про ратифікацію Всесвітньої Конвенції, виконавчого Регламенту до Всесвітньої Поштової Конвенції, постанов, що відносяться до перевозки листовної кореспонденції повітряним шляхом, Угоди про обмін листів і ящиків з об'явленою цінністю». 18 лютого 1949 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 139. Арк. 259

Leave a Comment

Перейти до вмісту