2-1-22-1918-002.jpg

Рішення Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях екології та раціонального природокористування «Про стан ведення лісового господарства і дотримання природоохоронного законодавства лісовими підприємствами і організаціями в Карпатському регіоні». 20 жовтня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1918. Арк. 2 - 5.

Leave a Comment

Перейти до вмісту