Висновок щодо пропозицій Комісії у питаннях соціальної політики та праці про внесення змін до Закону Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР». 18 лютого 1991 р.

Висновок щодо пропозицій Комісії у питаннях соціальної політики та праці про внесення змін до Закону Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР». 18 лютого 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2121. Арк. 85

Leave a Comment

Перейти до вмісту