2-1-22-3538-047.jpg

Лист голови Комісії Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування до Кабінету Міністрів України щодо розгляду Закон України «Про екологічну експертизу». 2 серпня 1993 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3538. Арк. 47.

Leave a Comment

Перейти до вмісту