2-1-22-3553-003.jpg

Пояснювальна записка щодо проєкту Закону України «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів». 18 березня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3553. Арк. 3 - 6.

Leave a Comment

Перейти до вмісту