2-1-22-3569-038zv.jpg

Пропозицій Президента України Л. Кучми до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». 1 грудня 1997 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3569. Арк. 38 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту