Постанова Ради Міністрів Української РСР № 381 «Про визначення Українською РСР Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 років про мирне розв’язання міжнародних спорів». 7 квітня 1962 р.

Постанова Ради Міністрів Української РСР № 381 «Про визначення Українською РСР Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 років про мирне розв'язання міжнародних спорів». 7 квітня 1962 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 10. Спр. 82. Арк. 255

Leave a Comment

Перейти до вмісту